எமது தீர்வுகள்

MBSL கூட்டாண்மை ஆலோசனைச் சேவைகள்
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
நிலையான வைப்புக்கள்
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
MBSL தங்கக்கடன்
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
குத்தகைக்கு
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
தவணைக் கடன்கள்
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
விற்றல் (ரியல் எஸ்டேட்) இலங்கை
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag
போனஸ் சேமிப்புக்கணக்குகள்
மேலும் வாசிக்க >>
mbsl-imag

வரவேற்பு

எம்மை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

நிபுணத்துவமிக்க, வெளிப்படையான மற்றும் பாதுகாப்பான நிதித்தீர்வுகளை தொடர்ச்சியாக வழங்குவதனூடாக எமது வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை தொடர்ந்து தக்க வைப்பதே எமது நோக்கமாகும். நாம் நேர்மை, நியாயம், பொறுப்புடைமை மற்றும் பதிலளிக்கும் தன்மை போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய எமது வாடிக்கையாளர்களுடனான உறவிற்கே முதலில் மதிப்பளிக்கின்றோம்.
mbsl-imag
வங்கியியல் நிபுணர்களை அணுகுவதற்கான வசதி
mbsl-imag
உடனடி கடன் தீர்வுகள் மற்றும் உரிய நேரத்தில் மூடுவதற்கான வசதி
mbsl-imag
புதுமையான உற்பத்திகள் மற்றும் நிதித்தீர்வுகள்

எங்களை அழைக்கவும்

+94 11 4 711 711

mbsl-imag
mbsl-imag

புதிய சலுகைகள்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

முக்கிய செயல்திறன் குறிகாட்டி மற்றும் நிதித் தகவல்கள்

mbslKPI

Key Performance Indicators

mbslKPI

மிக முக்கிய
ஆவணங்கள்

mbslKPI

ஆண்ட
றிக்கைகள்