எமது தீர்வுகள்

முகப்பு > எமது தீர்வுகள்

தனிநபர் சேவைகள்

மிகவும் இலகுவான முறையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதும், உங்களால் திட்டமிடக்கூடிய மற்றும் மேலாண்மை செய்யக்கூடிய வகையிலான ஒருங்கிணைந்த நிதிச்சேவைகள் எம்மால் வழங்கப்படுகின்றன.

வைப்புக்கள்
நிலையான வைப்புக்கள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
“ஆச்சார” – சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான சேமிப்புக்கணக்கு
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
போனஸ் சேமிப்புக்கணக்குகள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
புஞ்சி சேமிப்புகள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
கடன் வழங்குதல்
விற்றல் (ரியல் எஸ்டேட்) இலங்கை
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
மோட்டார் பைக் குத்தகை
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
தங்கக்கடன்/ அடகு வைத்தல்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
முச்சக்கர வண்டிக்குத்தகை
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
தவணைக் கடன்கள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
துரித வரைவு/ குறுகிய கால கடன்கள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>

கூட்டாண்மை சேவைகள்

MBSL கூட்டாண்மை வர்த்தக பிரிவினால் அதியுயர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஈடுணையற்ற வாடிக்கையாளர் சேவை வசதியுடன் அதிநவீன கடன் தீர்வுகள் மற்றும் வைப்புத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுகிறது.

கூட்டாண்மை ஆலோசனைச் சேவைகள்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>
எல்லை வர்த்தகம்
மேலும் பார்ப்பதற்கு >>