பதிவிறக்கங்கள்

முகப்பு > பதிவிறக்கங்கள்
விண்ணப்ப படிவங்கள்
தனிநபர் கடன் விண்ணப்ப படிவம்

English

நிலையான வைப்பு விண்ணப்ப படிவம்

English

பிரகடனம்

English

வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணல் தொடர்பான தகவல் (KYC) - தனிநபர்

English

வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணல் தொடர்பான தகவல் (KYC) - கூட்டு

English

நிலையான வைப்பு பெயர் முன்மொழிவு படிவம்

English

வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு
Finacial Customer Protection Framework

English

Sinhala

Tamil

Whistle Blower Policy
Whistle Blower Policy report

English

கொவிட்-19 நோய்த்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் / வர்த்தகங்களுக்கான இடர் உதவி விண்ணப்ப படிவம்
இடர் உதவி விண்ணப்ப படிவம்

English

Sinhala

Tamil