கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்புணர்வு

முகப்பு > கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்புணர்வு

கூட்டாண்மை சமூகப் பொறுப்புணர்வு

EMBILIPITIYA CSR PROJECT – MBSL VIDU-PIYASA

MBSL’s latest CSR project of distributing used computers to people in need of the society, has successfully carried out it’s initial project in Em

Read More...

NATIONAL HOSPITAL CSR PROJECT – GYNAECOLO...

The 39th ward (Gynaecology unit) of the National Hospital Colombo provides patient care in Gynaecology, which comprises of performing elective and eme

Read More...

MBSL DONATES COMPUTERS AND EQUIPMENT TO KAHAHEN...

Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC (MBSL), a fully-owned subsidiary of the Bank of Ceylon, donated a stock of computers and equipment to Kah

Read More...

KEGALLE VESAK CSR PROJECT

A CSR Project was carried out for the Kegalle “Vesak Kalapaya” – Kegalle which will take place from May 10th – 12th at Nidahas Mawatha, Kega

Read More...