எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

முகப்பு > எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

எமது நிபுணர் குழுவினை தொடர்பு கொள்ளவும்.

எம்மோடு தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள்

நாங்கள் உங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும்? எங்கள் நிபுணர் குழுவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

  Customer Complaints
 • கீர்த்தி ராமநாயக்க
  AGM Marketing & Product Development
 • +94 773219578
 • Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC
  18th Floor, Bank of Ceylon Merchant Tower,
  28, St Michael’s Road, Colombo 03

  Send Us a Message

  Find Our Branches